Chính sách bảo mật

  • Cung cấp đày đủ nguồn thông tin khi sử dụng tư liệu website (ảnh + nội dung).
  • Không được dùng tư liệu cho mục đích lừa đảo cá nhân - doanh nghiệp - quốc gia.
  • Không được sửa đổi nội dung để làm sai - hư hoại - trái nghĩa nội dung ban đầu
  • Ghi nguồn vovankienthuc.com khi sử dụng nội dung
 
Tư vấn ngay